0

Relacionar filtres de 2 taules dinàmiques

Bona tarda, he creat 2 taules dinàmiques en una mateixa pestanya (visión dinámica) i tenen el camp Of én comú, i vull seleccionar en la primera taula, la of i que automàticament la segona, em quedi la mateixa sel.leccionada.

he posat la següent macro:

Private Sub Worksheet_PivotTableUpdate(ByVal Target As PivotTable)

Dim VisiónDinámica As Excel.PivotTable

Const Filtro As String = "Of"

On Error GoTo Salir Application.EnableEvents = False

For Each VisiónDinámica In ActiveSheet.PivotTables VisiónDinámica.PivotFields(Filtro).CurrentPage = Target.PivotFields(Filtro).CurrentPage.Name Next VisiónDinámica

Salir:

Application.EnableEvents = True

End Sub

 

però no em va bé.

 

també us incloc la plantilla.

 

gcs

 

Imma
pSeguimentSetmanalQ-PlantIOf.xlsm

0 comments

Please sign in to leave a comment.